Teori og metode

Munkegården et specialpædagogisk behandlingstilbud med behandlingsdel, skole, STU og § 107-tilbud.

Vores tilgang til behandlingen af mennesker med særlige behov er præget af et anerkendende mennesyn, hvor det unikke ved det enkelte menneske vægtes højt og former afsættet for den individuelle behandlingsplan. Munkegårdens pædagogiske fundament består af fire teoretiske grundsten: anerkendelse, miljøterapi, neuroaffektiv udviklingspsykologi og friluftsliv.

”I august 2013 underviste jeg personalet på Munkegården ved en såkaldt temadag. Jeg blev meget betaget af stedet. Beliggenheden, naturen, de personligt indrettede bygninger og ikke mindst det tværfagligt sammensatte personale. Jeg mærkede en gæstfrihed uden lige.

På dagen viste personalet, at de allerede vidste meget, de var forberedte, og ikke nok med det, de ville også efterbearbejde det stof, som jeg havde introduceret i løbet af temadagen. Den faglige gejst, den store interesse i at lære og forstå, er ikke en selvfølge. Et langt liv på døgninstitution har lært mig, hvad et godt døgntilbud er. Her er det godt at være barn”.

Inger Thormann
Psykolog, pædagog og forfatter

Hverdagen på Munkegården er struktureret:
En struktureret hverdag bibringer kognitiv klarhed. Begrebet kognitiv klarhed refererer til det at skabe overblik over en situation i enten ord eller billeder. Formålet er at skabe forestillingsbilleder over det, der nu skal til at ske. Til eksempel på struktur kan nævnes spisesituationen. Ved bordet er der navneskilt på barnets plads, ligesom maden anrettes, inden børnene kommer for at spise. Der er intet overflødigt på bordet, mens de spiser. De kender deres plads, og der er ro og forudsigelighed i aktiviteten.

Livet på Munkegården præget af en fast rytme:

Ved at arbejde med en fast rytme igennem dagen, alle ugens syv dage, sigtes der mod, at barnet internaliserer en ønsket rytme, hvor gentagelser på gentagelser er med til at fremme nye neurale kæder, der ender med at blive til nye gode vaner. Alle dage ligner hinanden og ”vi gør, som vi plejer at gøre”.

Hver dag er præget af forudsigelighed:
Forudsigelighed gør, at det enkelte barn ikke skal bruge ressourcer på at forestille sig, hvad der nu skal til at ske. Eksempelvis har Munkegården en tavle, der illustrerer dagens forløb for det enkelte barn. Til venstre på tavlen er der et billede af barnet. I midten er dagens aktivitet afbilledet. Til højre ses den voksne, som er sammen med barnet den pågældende dag.
Dette er med til at mindske uro, utryghed, angst, grænseløshed, mistillid og forvirring for det enkelte barn.

At arbejde struktureret, rytmisk og forudsigeligt, kræver forberedelse:

Hver dag forberedes aktiviteter, inden barnet forhåndsguides i planen for dagen. Den voksne gør sig tanker om den situation, man står over for, og som personale er man altid ”klar”, inden man møder barnet. Forberedelse rækker også ind i det tværkollegiale samarbejde, således at eksempelvis personaleskift undervejs i løbet af en dag er forberedt i detaljer.

Alle personaler arbejder ud fra en neutral tilgang:

Neutraliteten består i at forholde sig neutralt frem for at lade sig smitte af de følelser eller affekter, som barnet indeholder. Den voksne er bevidst glad eller vred, ligesom den voksne altid har fokus på at møde barnet på en bestemt måde som er tilpasset den konkrete situation.


Du kan downloade vores Teori- og metodefolder her

”Vi føler os altid rigtig godt taget imod på Munkegården”.
Forælder