Munkegårdens pædagogiske fundament består af fire teoretiske grundsten: anerkendelse, miljøterapi, neuroaffektiv udviklingspsykologi og friluftsliv.

Anerkendelse

Anerkendelse betyder for os værdsættelse af andre personers individualitet. At have anerkendelse som en grundsten medfører, at vi møder beboerne med åbenhed over for deres oplevelse af verdenen og lytter til den enkelte beboers begrundelser for at handle på en bestemt måde.

Som medarbejder på Munkegården er vores afsæt at være åbne over for beboerne. Det er vores opgave og ansvar at etablere og vedligeholde en nysgerrighed og interesse for den enkeltes værdier og følelser, også selvom de er i uoverensstemmelse med Munkegårdens værdigrundlag.

Miljøterapi

Miljøterapi er en pædagogisk metode, hvor man igennem en gennemtænkt tilrettelæggelse af miljøet og hverdagen, etablerer et sæt af tilbagevendende hændelser, som danner rammen omkring pædagogens kontakt til beboeren.
Hverdagen på Munkegården er gennemtænkt og tilrettelagt, så den udgøre en basis for udvikling. Vi lægger tanker bag alt, hvad vi gør, og vi laver behandling i alle beboernes vågne timer.
Strukturen i hverdagen skal på en gang være fast og kontinuerlig, så det bliver en rytme, der giver ro og tryghed, og samtidigt skal den være så formelig, at den kan holde til de udspil, som barnet eller den unge kommer med.
Når vi fastholder en grundstruktur overfor et barn, vil barnet til en start ofte modsætte sig strukturen. Dette giver mulighed for, at vi kan arbejde relationelt med barnet.

Når barnet forholder sig til strukturen, må det også forholde sig til det menneske, der står bag strukturen. Strukturen skal hvile i en bæredygtig relation og i tanken om, at den ydre styring på baggrund af relationen til de voksne vil integrere sig i barnet.
Vores pædagogiske arbejde med miljøterapi hviler på en psykodynamisk tænkning. Barnets udspil er med til at forme pædagogikken og miljøet, som det er en del af. Hvis vi kan se, at noget ikke virker, så gør vi noget andet. Selvom rammen er præget af genkendelse og kontinuitet, er den ikke statisk.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi

Neuroaffektiv udviklingspsykologi er en individuel tilgang til det enkelte barn, der tager højde for barnets hjernemæssige udvikling. Alle beboere på Munkegården behandles med andre ord under hensyntagen til deres hjernemæssige formåen.
Børn, der af den ene eller den anden grund er blevet forstyrret i deres udvikling som helt små, kan have gavn af at udvikle sig i et miljø, hvor der tages hensyn til deres evne til at etablere og være i kontakt med andre mennesker.
Munkegården bestræber sig derfor på at være stedet, hvor børn i trygge og velkendte rammer, kan udvikle sig i samspil med tydelige og kærlige voksne, der til enhver tid er i stand til at tænke og føle klart i en given situation.

Hverdagen på Munkegården er præget af en fast rytme. Når børnene står op om morgenen, mødes de altid af de samme rutiner og de samme voksne. Fra dagens begyndelse af kan alle børn orientere sig på en tavle for at se, hvem de skal være sammen med i løbet af dagen, samt hvad de skal lave af aktiviteter.
Alle ugens dage er planlagt med mange gentagelser, måltiderne, sengetider og tider for badet er fastlagte på forhånd og holdes.

Friluftsaktiviteter

Friluftsaktiviteter giver nogle unikke muligheder for at være sammen om et fælles tredje, og derigennem arbejde med relationsdannelse, imellem barn eller ung og voksen samt barn eller ung imellem. Der opstår mange situationen, hvor samarbejde er en nødvendighed, eller hvor ens handling vil være til glæde for flere end en selv.

Friluftslivet giver rum for samtaler, som ellers kan være svære at føre. Om det er en gruppesamtale rundt om bålet, hvor alle byder ind, eller en dybere samtale, hvor man kan snakke om større problemstillinger på en gåtur alene med en tryg voksen, så giver friluftslivet ganske særlige rammer for samtaler.

På Munkegaarden har vi øje for at stressreducere hverdagen igennem brugen af naturen. Vores særligt sårbare målgruppe er ekstra overfølsom for stimuli. I uderummet er der i højere grad plads til at imødekomme de stimuli, som modtages, da de er blidere og mere forudsigelige.

I naturen er det muligt at opleve kontraster til hverdagen. Enkelthed som kontrast til mange materielle ting, oplevelser af ro og stilhed i modsætning til en hverdag med pligter og krav. Hver dag starter alle børn og unge med en gåtur efter morgenmaden. I skoledagene er der altid mindst en motionstur, foruden den undervisning, der bliver planlagt udendørs. I Munkegårdens struktur ligger der hver eftermiddag fritidstilbud, hvor udeliv altid indgår som en del af dagens aktiviteter.

Selvtillid er et af nøgleordene, som friluftslivets pædagogik favner. Friluftslivet rummer utallige muligheder i forhold til at tilegne sig kompetencer, erfaringer og succesoplevelser i forskellige situationer. Det kan være, mens man går sin daglige strandtur og finder et fossil, eller man suser rundt i terrænet på en mountainbike, eller måske holder man gang i et bål, så gruppen kan få varm kakao til eftermiddagsmaden. Alle disse situationer giver troen på sig selv og kræver en handling.
På Munkegården har vi nogle unikke muligheder for at bruge friluftslivet som pædagogisk metode. Hele Avernakø danner rammerne for vores friluftsaktiviteter. Vi har placeret en skurvogn som udeskole- og friluftssatellit. Her er området faciliteret med bålplads rebbaner/motorikbaner, huler og indianerlejr med skydebane til bue og pil. På naboøen Korshavn har vi mulighed for at cykle mountainbike i terrænet eller tage en vandretur med tilhørende overnatning i shelter.
Kystlinjen rundt om hele Avernakø er på 19 km, hvor vi har noget af Fyns bedste farvand for lystfiskeri og rig mulighed for en rekreativ strandtur. Med Munkegårdens beliggenhed direkte til vandet har vi i sommerhalvåret også mulighed for badeaktivitet fra egen badebro. Herfra er det også muligt at arbejde med kajakaktivitet sammen med vores certificerede kajakinstruktør.

”Jeg bliver helt varm indeni, når solen skinner sådan på mig”.

Barn på Munkegården


Du kan downloade vores Teori- og metodefolder her