Munkegården

 

Munkegården ligger på en ø i det sydfynske øhav. Det faktum, at vi ligger på en ø, og at vi er omgivet af vand til alle sider, er på mange måder med til at sætte rammen for, hvad Munkegården er som behandlingstilbud.

Munkegården har eksisteret siden 2001 og har med tiden specialiseret sig i behandling af børn i særlige vanskeligheder.


Målgruppen kan beskrives som behandlingskrævende, og Munkegården er i dag et professionelt, højt specialiseret tilbud inden for behandlingen af børn med vanskeligheder. Det kan være tidlig omsorgssvigt, ADHD, mental retardering, tilknytningsforstyrrelse, gennemgribende udviklingsforstyrrelser, føtalt alkoholsyndrom, OCD og angst.

Det gode børneliv, som Avernakø tilbyder, indeholder et rigt udeliv. Munkegården har valgt, at alle børn skal have motion dagligt ud over den bevægelsestid, de har i skolen. Dette er med særligt henblik på at udnytte naturens iboende pædagogik, der foruden at virke afstressende også er med til at styrke motorikken, relationerne og selvtilliden.

På Munkegården betragtes alle børn som unikke væsner med særlige forudsætninger for at lære og udvikle sig. Dette kalder vi i daglig tale for det anerkendende menneskesyn. I praksis betyder det, at vi ser barnet, før vi ser diagnosen, og vi tilstræber at skabe en hverdag for barnet, hvor det kan komme i såvel psykisk som fysisk trivsel.