Metoder & resultater

Metodisk arbejder vi på Munkegården ud fra en anerkendende og miljøterapeutisk tilgang. Ved det forstår vi, at hele miljøet omkring børnene og de unge er en del af behandlingen. Alt er gennemtænkt lige fra organisering, struktur, rollefordeling, fysiske rammer, sundhed, udeliv og til relationerne m.m. Hverdagen er struktureret med faste rutiner for herigennem at sikre kontinuitet og forudsigelighed for børn og unge.

Målgruppen er sårbar i forhold til stimuli, og dagen tilrettelægges så miljøet omkring børnene og de unge er så roligt som muligt. De skærmes fra for mange stimuli, og der indlægges rum og pauser i løbet af dagen, så de får mulighed for at falde til ro og regulere sig selv.

Munkegården benytter en centralt placeret tavle til at visualisere dagens program for det enkelte barn eller den unge. Fra morgenstunden kan man orientere sig om, hvem man skal være sammen med efter skole og til hvilke aktiviteter.

Alle børn og unge på Munkegården skal opleve deres barndom på stedet som et glædesfyldt rum. De mødes hver dag af ikke-konfronterende, entusiastiske, forudsigelige og trygge voksne. Kun i yderste konsekvens, når fantasifuld afledning og omvejsløsninger ikke er tilstrækkeligt, bruges en sjælden gang fysisk fastholdelse for at skærme barnet mod at blive voldsomt udadrettet mod sig selv eller andre.