STU Avernakø

Munkegården kan tilbyde STU – særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse – til 15 til 25-årige unge med særlige behov. De unge kan bo på Munkegården under uddannelsesforløbet. De kan også bo på eksempelvis andre opholdssteder, hos plejefamilier, i midlertidige botilbud, i egen bolig eller være hjemmeboende og kun deltage i undervisningen på STU Avernakø.

Målgruppen til STU Avernakø kan defineres som generelt skrøbelige og psykisk sårbare unge, der har brug for en særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Det overordnede formål med STU Avernakø er, at den unge opnår en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Uddannelsen er rettet mod den unges personlige, sociale og faglige udvikling.

stu_avernakoe

Uddannelsen tilrettelægges individuelt for den enkelte elev, men vil dog foruden friluftsaktiviteter være en kombination af fælles og individuelle aktiviteter. De fælles aktiviteter skal fremme socialiserings- og inklusionsprocessen, da det overordnede mål er udslusning til egen bolig (evt. botilbud) og afklaring til job eller videre uddannelsesforløb.

Undervisningen foregår først og fremmest på Munkegården, hvor STU-eleverne bliver en del af praksisfællesskabet på lige fod med de øvrige børn og unge. Munkegården har et mobilt naturværksted, der er indrettet med undervisningslokale og udstyr til outdoor-aktiviteter.

snobroed_munkegaarden

Munkegården en lejlighed i Faaborg centrum, og i forbindelse med udenøs aktiviteter vil undervisningen også kunne lægges her. Lejligheden giver også mulighed for en virkelighedsnær botræning i ”egen” bolig.

kanotur_munkegaarden

Vi holder løbende sociale aktiviteter som fastelavn, lejrture, fisketure, vandreture, teambuilding m.m.

Som tovholder for friluftsaktiviteterne på STU Avernakø har vi ansat en friluftsvejleder.

Du kan orientere dig om STU Avernakø her

STU Avernakøs Fagkatalog

Link til Takstblad 2024