Behandlingstilbud

Munkegården på Avernakø er et professionelt behandlingstilbud, der består af en behandlingsdel, skole, STU og § 107-botilbud.
Munkegården blev godkendt af Fyns Amt og etableret i 2001 på en ældre gård på Avernakø. I 2006 blev der oprettet en skole på Munkegården, og i første halvår af 2016 har vi udvidet tilbudsviften med STU Avernakø og § 107-botilbud.

Den primære ydelse er dog specialpædagogisk behandlingstilbud jf. Servicelovens § 66, stk. 1, nr. 5 (SEL).
Munkegården modtager børn og unge i alderen 4-18 år på anbringelsestidspunktet med mulighed for efterværn til det fyldte 23. år. Der er plads til i alt 12 børn og unge på Munkegården.

Målgruppen er skrøbelige og psykisk sårbare børn og unge, der i særlig høj grad har brug for trygge rammer, fast struktur, forudsigelighed og et overskueligt antal relationer.
Vi har specialiseret os i socialpædagogisk behandling af børn og unge med tilknytnings- og opmærksomhedsforstyrrelser.

Munkegården ledes til dagligt af Conni Storm, og vi har åbent alle årets dage.

Det specialpædagogiske behandlingstilbud Munkegården er et behandlings- og botilbud, der kombinerer en professionel tilgang med hjemlige rammer.
Stedet former på mange måder beboernes primære netværk og særligt i de tilfælde, hvor beboerens eget netværk er skrøbeligt.
Vi arbejder systematisk med at udvide netværket bl.a. gennem relationsdannelse til beboere på Avernakø.
Det kan være gennem øens traditioner, praktikker og besøg hos venner på øen.
Munkegårdens netværkskort kan downloades her

 

Link til Takstblad 2024