Munkegårdens skole

Munkegårdens skole underviser børn fra 0. til 10. klasse. Eleverne er fordelt på 3 klassetrin, de er opdelt efter funktionsniveau. Munkegården følger Folkeskoleloven og underviser i alle fag, og naturligvis ud fra det enkelte barns forudsætninger.

Skoledagen starter kl. 8 med en gåtur, da motion og bevægelse har en god virkning på trivslen og dermed også på indlæringen.

Derefter starter skolen kl. 8:45, og der undervises frem til kl. 14:45. Der er også indlagt bevægelsestid på 45 min. dagligt midt på dagen.
Der undervises i dansk, matematik, engelsk, billedkunst, idræt, hjemkundskab, biologi, historie, religion, natur og teknik samt tysk. I valgfag tilbydes undervisning i selvforståelse, idræt, film & medie, kreativitet, Lego & robotter, friluftliv og ture på mountainbikes.

Munkegården tilbyder også undervisning af eksterne elever, og her vil der være færgeledsagelse af medarbejder fra Munkegården på både ud- og hjemturen. Færgen sejler direkte begge veje, og der er afgang fra Faaborg kl. 8:00 og fra Avernakø kl. 15:10. Færgen er retur i Faaborg kl 15:40.

Skoleprisen for eksterne elever indeholder fuld forplejning og ledsagelse på færgen.
Munkegårdens skole er en heldagsskole, og alle elever har egne iPads og computere, som de bruges i undervisningen.

Munkegården tager årligt på 2 lejrskoler. Skolens ældste elever rejser hvert år på skitur til Sverige. Skolelejrture er indeholdt i prisen.
Vi følger ferieplanen for de kommunale skoler i Faaborg Midtfyn Kommune.

 

Link til Takstblad 2024