Koordinering af indsatsen

Munkegårdens afsæt er, at alle ressourcer skal i spil, og at den fælles indsats skal koordineres, så barnet eller den unges familie, netværk, kommunen samt Munkegården har fælles retning og arbejder frem mod de fælles mål.

Der er ofte mange aktører indblandet, og derfor lægger vi vægt på, at der er én medarbejder til det enkelte barn eller den unge. Denne medarbejder har overblik og fungerer som tovholder ift. møder, dagsordener og opfølgning