Fælles indsats

Samarbejdet med forældre og pårørende omkring det enkelte barn eller den unges trivsel og udvikling er et meget væsentligt område på Munkegården.

Samarbejdet omkring den enkelte foregår i praksis gennem mødeaktiviteter, der planlægges individuelt for det enkelte barn eller den unge.

Året igennem er der åben dialog pr. telefon og mail, og vi afholder halvårlige handleplansmøder. Derudover laver vi særlige aftaler om besøg.

Det kan være i forbindelse med fødselsdage og konfirmation, hvor familiemedlemmer deltager i festen på Munkegården. Munkegården tager også på samværsbesøg hos familien.

Hver år i september holder vi Familiedag, hvor cirkusartisten Tonny Trifolikom er det faste indslag.