VELKOMMEN TIL MUNKEGÅRDEN

Velkommen til Munkegårdens hjemmeside, hvor du bl.a. kan orientere dig om vores forskellige tilbud, pædagogiske afsæt, praktiske hverdag og meget, meget mere.

Munkegården er et professionelt specialpædagogisk behandlingstilbud på Avernakø i det Sydfynske Øhav. Munkegården blev etableret i 2001 på en ældre gård på Avernakø. I 2006 oprettede vi en intern skole, og i 2016 har vi udviklet de nye tilbud: STU Avernakø og § 107-Botilbud.
De seneste skud på stammen er udvikling af dagtilbud og deltagelse i hhv. § 103 Beskyttet beskæftigelse og § 104 Aktivitet og samvær.

 

Vi er eksperter i specialpædagogisk behandling af børn og unge med tilknytnings- og opmærksomhedsforstyrrelser. Munkegården har åbent alle årets dage. Munkegården ledes til dagligt af Conni Storm.

Ledelsen og den stabile medarbejderstab er de gennemgående personer i børnenes dagligdag. Det gør Munkegården til et behandlings- og botilbud i hjemlige rammer. Stedet former på mange måder børnenes primære netværk – særligt i de tilfælde, hvor barnets eller den unges eget netværk er skrøbeligt.